۱۴۵۳۷۸۶۵۸۷۰۱s_020_

آموزش ساخت جلوه ویژه غیب و ظاهر شدن بازیگر بوسیله After Effects

در این آموزشی ساخت یکی از جلوه های ویژه رایج در فیلم ها را خواهید آموخت. این جلوه ویژه غیب شدن و ظاهر شدن یکی از بازیگران و یا اشیا موجود در فیلم است.
به این جلوه  Teleportation هم می گویند و بویژه در فیلمهای سینمایی علمی-تخیلی و عروسی و تبلیغاتی کاربرد فراوان دارد.
این مجموعه آموزش ویدیویی  که محصول موسسه آموزشی Digital Tutors است به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه  قرار گرفته است .
با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آشنا شوید :

 ۰۱ ۰۱ Introduction and Project Overview
۰۲ ۰۱ Background Plate and Clean Plate Discussion
۰۲ ۰۲ Exploring Cloud Tank Footage
۰۲ ۰۳ Creating Articulated Roto
۰۲ ۰۴ Setting up Clean Plate Background
۰۲ ۰۵ Setting up Clean Plate for Actor
۰۲ ۰۶ Assembling Initial Cloud Tank Layer
۰۲ ۰۷ Integrating Initial Cloud Tank Footage
۰۲ ۰۸ Layering of Cloud Tank Elements
۰۲ ۰۹ Adjusting Color of the Cloud Tank
۰۲ ۱۰ Creating Augmented Lighting via Cloud Tank Mattes
۰۲ ۱۱ Adding Character Distortion
۰۲ ۱۲ Setting up the Second Cloud Tank Layer
۰۲ ۱۳ Integrating the Second Cloud Tank Layer
۰۲ ۱۴ Setting up Dust Poof Effect
۰۲ ۱۵ Integrating Dust Poof Effect
۰۲ ۱۶ Exploring Body Distortion
۰۲ ۱۷ Adding Subtle Plate Distortion
۰۲ ۱۸ Creating Still-frame Effects Element with After Effects
۰۲ ۱۹ Creating Animated Effects Element in After Effects
۰۲ ۲۰ Integrating After Effects Elements in NUKE
۰۲ ۲۱ Creating Distortion from After Effects Element
۰۲ ۲۲ Reviewing Final Comp and Render

زبان آموزش بصورت انگلیسی روان و ساده می باشد حتی با بستن صدای آموزش نیز متوجه کارهای مدرس میشوید

*

code