۱۴۱۵۷۱۹۰۵۴_۵۰۰posesforphotographinginfant

دانلود ۵۰۰ ژست عکاسی پرتره گروهی مخصوص عکاسان

این مجموعه پر می باشد انواع ژست و حالت برای عکاسی مد، عروس و …

مناسب جهت الهام گرفتن جهت خلق انواع ژست های جدید توسط شما

در عکس های مختلف گروهی و تکی و … از نزدیک سر و شانه پرتره به تصاویر سه چهارم طول و عکس های کامل طول

ارائه شده در قالب یک فایل PDF