دانلود ۱۱ پک ترانزیشن های نوری

قابلیت استفاده در تمامی تدوین ها(کاملا سینماتک)

رزلوشن تصویر فول HD

قابل استفاده حتی برای مبتدی ها

رندر شده بصورت آلفا و  قابل استفاده در حالت کروماکی

قابل استفاده در تمامی نرم افزار های حرفه ای تدوین

دانلود دمو