۱۸۸۵۱۴۲۲
دانلود پروژه آماده برای سکانس خطبه عقد برای ادیوس

طراحی شده در سه سکانس : فیلم های عروس و داماد کنار سفره و دو سکانس مربوط به خطبه عقد

سایز پروژه FULL HD

اطلاح رنگ و استفاده از رنگ های سینمایی

طراحی شده با ادیوس ۷