HTTP-I63FASTPICRUBIG201411138C0B15DD37AFDDE9CA0BD51C6D171F8B8CJPGدانلود نرم افزار حرفه ای ProDAD DeFishr 1.0.66.1 مخصوص از بین بردن فیلتر چشم ماهی و افزون انواع رنگ زیبا به فیلم و گرفتن لرزش از فیلم مناسب برای ساخت تیزر های تبلیغاتی