BPM - A Final Cut X Plugin - Image 2

دانلود پلاگین زیبای BPM v1.2 برای ایجاد حالت های زیبای تصویر از شرکت FCPeffects برای نرم افزار حرفه ای تدوین سیستم عامل مک به نام فاینال کات